top of page

Beschrijving

Coating, snel en accuraat toegepast (geprojecteerd), met thermische, akoestische en scheuroverbruggende eigenschappen.

Karakteristieken

CorkSol® is een mengsel van geselecteerde kurkdeeltjes, met verschillende soorten water gebaseerde harsen, mineralen en additieven.

Specificaties

 

Lijst van de beschikbare tests voor CorkSol®:

 

 • Veroudering

 • Dampdoorlaatbaarheid en waterdoorlaatbaarheid

 • Reactie op vuur (methode - fakkel)

 • Reactie op brand (methode -richtingsvlam)

 • Reactie op brand (Classificatie)

 • Oppervlaktetemperatuur en warmtestroom onder straling

 • Impactweerstand

 • Mechanische sterkte na uitharding bij (-2) ºC

 • Mechanische sterkte na uitharding bij (-4) ºC

 • Mechanische sterkte na onderwerping aan hygrothermische

 • cycli (koude warmte)

 • Weerstand tegen vocht door continue condensatie

 • Weerstand tegen natuurlijke zoutnevel

 • Weerstand tegen kunstmatige veroudering (gefilterde xenonstraling)

 • Slipweerstand (de slingerproef)

 

Dat alles vormt het bewijs dat wij de meest complete en technische erkende optie zijn. Door middel van het ITeCons-merk of de verwijzing naar de accreditatie op verslagen of attesten verklaren erkende organisaties publiekelijk dat ze de accreditatievereisten hebben nageleefd. Gebruikers kunnen documenten die als gevolg van erkende activiteiten uitgegeven worden (beproevingsverslagen, attesten, enz.) gemakkelijk herkennen aan het ITeCons -merk. Wanneer dat merk op verslagen en attesten staat kan men gegarandeerd rekenen op de voordelen die accreditatie biedt, inclusief internationale aanvaarding.

Specificaties

 

Lijst van de beschikbare tests voor CorkSol®:

 

 • Veroudering

 • Dampdoorlaatbaarheid en waterdoorlaatbaarheid

 • Reactie op vuur (methode - fakkel)

 • Reactie op brand (methode -richtingsvlam)

 • Reactie op brand (Classificatie)

 • Oppervlaktetemperatuur en warmtestroom onder straling

 • Impactweerstand

 • Mechanische sterkte na uitharding bij (-2) ºC

 • Mechanische sterkte na uitharding bij (-4) ºC

 • Mechanische sterkte na onderwerping aan hygrothermische

 • cycli (koude warmte)

 • Weerstand tegen vocht door continue condensatie

 • Weerstand tegen natuurlijke zoutnevel

 • Weerstand tegen kunstmatige veroudering (gefilterde xenonstraling)

 • Slipweerstand (de slingerproef)

 

Dat alles vormt het bewijs dat wij de meest complete en technische erkende optie zijn. Door middel van het ITeCons-merk of de verwijzing naar de accreditatie op verslagen of attesten verklaren erkende organisaties publiekelijk dat ze de accreditatievereisten hebben nageleefd. Gebruikers kunnen documenten die als gevolg van erkende activiteiten uitgegeven worden (beproevingsverslagen, attesten, enz.) gemakkelijk herkennen aan het ITeCons -merk. Wanneer dat merk op verslagen en attesten staat kan men gegarandeerd rekenen op de voordelen die accreditatie biedt, inclusief internationale aanvaarding.

Spuitkurk en thermografie

In de bouw is de thermografie een essentieel instrument bij studies voor renovatie, de toepassing van isolatie of het inschatten van het thermisch gedrag van verschillende materialen.  De steeds striktere nationale en internationale vereisten en de wetswijzigingen voor de sector beogen inderdaad een bewustere bouwsector, die zich baseert op efficiëntie en kwaliteit.

 

 • Detectie van isolatiegebreken, thermische bruggen, warmtelekken en luchtlekken.

 • Detectie van vocht en waterschade die aan lekken en aanverwanten te wijten is.

 • Niet-invasieve detectie van verandering van materialen.

 • Staat van gevels, bedekkingen en bekledingen.

bottom of page